Hvordan kan vi styrke omsorg og nærvær blandt de ældre borgere i kommunen? Det gik en gruppe medarbejdere og ledere i 2020 i gang med at undersøge. Du kan her finde materiale om projektet "Trivsel og værdighed i eget hjem".

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens projektside. 

Projektgruppen har udviklet en række konkrete redskaber, som du kan læse om i denne folder.  

Se filmene:

Sådan taler vi vores fælles sprog

Sådan sætter vi borgerens behov i centrum

Sådan arbejder vi i Middelfart