Arbejdet med Baltic Pipe på Fyn er i fuld gang igen, efter at Energinet den 1. marts 2022 modtog ny miljøtilladelse til projektet. Gasrørledningen føres tværs over Fyn, blandt andet gennem Middelfart Kommune, hvor Energinet i øjeblikket arbejder på golfbanen.

Ledningen skal være klar til idriftsættelse i oktober i år, og da anlægsarbejdet lå stille en stor del af 2021 på grund af manglende miljøtilladelse, er tidsplanen stram. Derfor har Energinets entreprenør søgt og fået tilladelse af Middelfart Kommune til at arbejde ud over almindelig arbejdstid.

I Middelfart Kommune – det vil sige på strækningen fra Skrillinge Strand til Håre – må entreprenøren derfor arbejde fra kl. 7-18 på søndage til og med søndag den 10. april.
Entreprenøren har desuden tilladelse til at arbejde kl. 7-18 på forårets helligdage – det vil sige skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.
Det arbejde, der udføres på helligdage, planlægges til at foregå i det åbne land med så få gener som muligt for naboerne. På almindelige hverdage, mandag-lørdag, skal arbejdet så vidt muligt udføres fra kl. 7-18, men særlige forhold kan betyde, at det af og til er nødvendigt, at arbejdet fortsætter til kl. 20.

For mere information kontakt Energinet:

mail: balticpipe@energinet.dk
telefon: 7010 2244