Årets tema for puljen er "Tilgængelighed i byrummet" og kan søges af alle, der har projekter, der vil forbedre tilgængeligheden for folk med handicaps eller mindre mobilitet.

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Projekter og ideer bedes i ansøgningsperioden indsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen via digital post, hvor projektet der ønskes lavet, skal være beskrevet. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes et prisoverslag på, hvad projektet vil koste at udføre.

Søg på www.middelfart.dk/tilgængelighedspuljen

Ansøgningerne vil blive behandlet af Teknisk Udvalg efter høring i Handicaprådet. Der kan forventes svar på ansøgningen i august 2022.

Ansøgningsfristen til årets pulje er fredag d. 17. juni 2022 kl. 9.00.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Trafik- og Vejafdelingen på tlf. 8888 4803.