Arealet er beliggende på matr.nr. 21g Ejby By, Ejby og udgør 93.671 m2

Nedenstående betingelser er gældende for arealet.

 • Ingen gødskning eller pesticider
 • Ingen omlægning; pløjning eller såning
 • Ingen dræning eller vedligehold af eventuelle eksisterende dræn, uden kommunens godkendelse
 • Maksimalt 2 høslæt/år
 • Første høslæt må tidligst ske 14. juli
 • Afslået materiale skal fjernes fra arealet senest 3 uger efter slet.
 • Forpagter må søge landbrugstilskud på arealet.

Hvis du ønsker at byde på arealet skal tilbud indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på virksomhed eller person
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefon nr.
 • CVR.nr. eller CPR. nr.

Eventuelle spørgsmål skal rettes skriftligt til tina.karstensen@middelfart.dk 

Tilbud skal fremsendes via sikker post til Teknik- og Miljøforvaltningen senest 13. oktober 2022 kl. 9.00.

Middelfart Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle de indkomne tilbud.

Trafik- og vejafdelingen