Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF og Dansk folkeparti har indgået aftale om sikring af budgetoverholdelse for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Aftalen er lavet som reaktion på budgetopfølgningen for de første måneder af 2023. Opfølgningen viser et forventet merforbrug i 2023 på kommunens drift på cirka 67 mio. kr., hvis det aktuelle forbrug fortsætter resten af året.

De 67 mio. kr. skal ses i forhold til et samlet budget i 2023 på 2,7 milliarder kr. – det vil sige, at de udgør 2,6 procent af kommunens samlede budget. Målet med aftalen er at minimere budgetoverskridelsen og sikre bedre balance i Middelfart Kommunes økonomi.

Aftalen og oversigt over ændringer kan ses her:

Aftaleteksten

Bilag 1