Middelfart er inde i en rivende byudvikling, som er med til at sætte handling bag Middelfart Kommunes vision, at kommunen skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve. Og nu er næste skridt i udviklingen kommet til Falstersvejskvarteret, hvor den indledende dialog med områdets aktører allerede er i gang, og forventningen er, at en kommende udviklingsplan er færdig inden årets udgang.

- Falstersvejkvarteret er en unik mulighed for at skabe et bæredygtigt og innovativt bykvarter, der afspejler vores værdier som en moderne, klimabevidst kommune. Området har et kæmpe potentiale, og vi ønsker at udnytte dets unikke beliggenhed mellem by og natur for at skabe et attraktivt, tæt og bæredygtigt byområde. Med fællesskab og mangfoldighed i centrum vil vi skabe et nyt bykvarter, der binder Middelfart sammen og styrker bylivet og bykvaliteten, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

- Falstersvejkvarteret er og skal vedblive at være en særlig del af Middelfart. I fremtiden et kvarter, der gentænker byudvikling i et cirkulært og ressourcebevidst vækstmiljø. Et funktionsblandet kvarter, hvor der inviteres indenfor med plads til mangfoldighed, og hvor der er frihed til, at nye bolig og produktionsformer udvikles og afprøves.

Kvarterets udvikling skal ske i tæt samspil
Falstersvejkvarteret, der er et af Middelfarts ældste erhvervsområder, har en beliggenhed med udsigt over byen, bæltet og broerne, hvilket, ifølge Regitze Tilma, formand for Teknisk Udvalg, skaber et unikt potentiale for den kommende byudvikling:

- Falstersvejkvarteret bliver endnu et eksempelprojekt for Middelfart som Klimalaboratorium. Vi ønsker at skabe et kvarter, hvor klimahåndtering integreres i byomdannelsen. Vi vil inddrage civilsamfundet, private aktører og kommunen i en samskabende proces for at skabe et tæt og blandet kvarter med forskellige boligtyper, ejerformer og funktioner.

- Vi ønsker at tiltrække både unge studerende, børnefamilier og seniorer og skabe et område, hvor iværksætteri og nære naboskaber trives. Kvarterets udvikling skal ske i tæt samspil med og i respekt for de eksisterende rammer og de deri bundne ressourcer. Med udviklingen af Falstersvejkvarteret vil vi genfortolke den producerende bydel og bringe den videre ind i fremtiden, siger Regitze Tilma.

Også de unge er i fokus i området, som i dag blandt andet huser Ungdomshuset Walker.

- Vi vil gerne bevare muligheden for et godt ungdomsmiljø, hvor der er rum til at larme. Den gamle bydel og dens kvaliteter må ikke forsvinde, men skal bringes med over i den nye, attraktive og bæredygtige bydel, siger Anna Poulsen Broen, næstforperson for Klima, Natur og Genbrugsudvalget.

Projektet for Falstersvejkvarteret vil være tæt forbundet med projektet for fremtidens havn, Trafikhavnen, som ligger i umiddelbar nærhed. Disse to projekter vil sammen tilføre Middelfart en større mængde attraktive boliger og supplerer hinanden med forskellige identiteter og målgrupper.

Falstersvejkvarteret strækker sig over cirka 32 hektar og ligger som en isoleret erhvervsenklave i den vestlige del af byen på en nordvestvendt skråning. Dialogen med grundejere og virksomheder i området er allerede indledt i forhold til deres fremtidsplaner og eventuelle nye lokationer i kommunen.

Der er i forbindelse med projektet nedsat en følgegruppe med navnet ”Falstersvej Forum”, hvori politikere, grundejere, særlige interessenter, faglige fyrtårne, forvaltningsrepræsentanter og konsulenter er repræsenteret.

Hvis du vil vide mere eller bidrage til processen, kan du gøre det her: https://www.thinglink.com/card/1717911508710589284

Derudover inviterer Middelfart Kommune alle interesserede til at komme forbi kommunens bod om Bæredygtig Byudvikling – bodnummer 39 – på Klimafolkemødet fra 31. august til og med 2. september, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og give input.