Dagsorden

1.Valg af dirigent og referent
2.Formandens beretning
3.Ad Hoc udvalgenes beretninger.
4.Regnskab og budget.
5.Indkommende forslag
6.Valg til bestyrelse, suppleanter og revisor.
7.Eventuelt.

Forslag til årsmødet skal være formanden i hænde senest 5 dage før årsmødets afholdelse.

I forlængelse af årsmødet vil der være et spændende og meget inspirerende oplæg v/Elbil-entusiast Bent Vistisen fra foreningen Elbilby. Bent Vistisen vil blandt andet komme ind på problemstillingerne omkring de elbil-ejere, der ikke har mulighed for at etablere egen lader. Disse elbil-ejere er afhængige af at andre etablerer ladefaciliteter, der kan bruges mod betaling. Her er kommunen en vigtig aktør, men det kan også være virksomheder, boligforeninger og investorer der ser et potentiale ved at etablere ladefaciliteter.

Efter et spændende oplæg og forhåbentlig en god debat, vil Lokaludvalg for Middelfart By være vært ved et par stykker smørrebrød, så derfor - og af plads hensyn - er tilmelding til årsmødet nødvendig.

 

Tilmelding

Tilmelding senest den 20. marts 2023 på kontakt@lokaludvalg.dk med angivelse navn, adresse og antal deltagere.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Olsen
Formand