Alle er velkomne – tilmelding er ikke nødvendig. Du kan læse om Ejby Lokaludvalgs vedtægter på ejby.dk/om-lokaludvalget.

 

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning om aktiviteterne i 2022

3. Forventning til aktiviteter i 2023

4. Aflæggelse af regnskab for 2022

5. Budget 2023

6. Valg af 3 medlemmer af Lokaludvalget
a. I henhold til vedtægterne skal Lokaludvalget bestå af 5 eller 7 medlemmer. Pt. består Lokaludvalget af 5 medlemmer. På valg i 2023 er:
b. Steffen Pedersen (Modtager genvalg)
c. Niels Christian Rosenberg Beukel (Modtager genvalg)
d. Christina Skovgaard (Modtager ikke genvalg)

7. Valg af minimum 2 suppleanter.
På valg er:
a. Hanne Lindhardt (modtager genvalg)
b. Mariane Andersen (modtager ikke genvalg)
c. Dennis Led Hansen (modtager ikke genvalg)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen kårer vi vinderen af Prisen til Ejbys Forskønnelse. Det er kun de fremmødte, der kan stemme. Der trækkes lod om et gavekort på 500,- kr. til Ejby Handel blandt alle, der deltager i afstemningen.

På vegne af Ejby Lokaludvalg
Sidsel Kofoed
Formand