Større tryghed, hurtigere udredning og behandling og færre sygehusindlæggelser.

Sådan lyder nogle af konklusionerne ovenpå de første fem måneder af et særligt samarbejde mellem akutsygeplejen i Middelfart Kommune, den almene praksis og Sygehus Lillebælt, som har kørt siden oktober 2022.

I projektets indledende fem måneder har man blandt andet fundet ud af, at 30 procent af indlæggelserne kan forebygges af akutsygeplejen, og at 50 procent af akutsygeplejerskernes besøg kan afsluttes uden henvisning til yderligere behandling hos egen læge eller på sygehuset.

Nu får projektet og de gode resultater politisk opbakning og økonomisk rygstøtte. Det blev besluttet på et møde i Sundhedsklynge Lillebælt 30. maj. Her godkendte man, at projektet i Middelfart Kommune skal tildeles 707.782 kroner fra Sundhedsklynge Lillebælt, som konkret skal medfinansiere at ansætte en projektleder, en projektsygeplejerske og en akutsygeplejerske.

Tryg behandling i eget hjem

Helt konkret handler projektet om at finde og behandle borgere i Middelfart Kommune, inden de får behov for at blive indlagt på sygehuset. Sammen med borgerens egen praktiserende læge vurderer akutsygeplejersken, om man kan starte behandlingen i borgerens eget hjem, mens man har Sygehus Lillebælt med på sidelinjen, så borgeren kan være tryg ved, at man får den rigtige behandling.

- Vi ved, at nogle borgere kommer svækkede hjem fra sygehuset. De er selvfølgelig blevet behandlet for den sygdom, de kom derind med, men vi oplever også, at det tit er en stor omvæltning for især de ældre borgere, når de bliver hevet ud af deres vante rammer, siger Social- og Sundhedsdirektør i Middelfart Kommune, Irene Ravn Rossavik, der understreger, at man selvfølgelig bliver indlagt, hvis der er behov for det.

Hun uddyber:

- Vores akutsygeplejersker er heldigvis hamrende dygtige, og det er fantastisk at et samarbejde mellem akutsygeplejen, almen praksis og Sygehus Lillebælt sikrer færre indlæggelser og bedre behandling af vores borgere i deres eget hjem.

Med den politiske opbakning fra Sundhedsklynge Lillebælt går projektet i Middelfart Kommune ind i en ny fase. Her ønsker folkene bag projektet at få udarbejdet en økonomisk model for, hvordan pengene bruges bedst muligt til at undgå indlæggelser og give borgerne den bedste behandling. Derudover vil man også bruge midlerne til at trække flere data, der kan fortælle mere om projektets effekt på behandlingen af borgere i Middelfart Kommune.

 

Om sundhedsklyngerne

Sundhedsklyngerne er en organisering mellem regionerne, kommunerne og den almene praksis.

På landsplan er der lavet 21 sundhedsklynger, hvoraf fire af dem er placeret i Region Syddanmark.

Middelfart Kommune er en del af Sundhedsklynge Lillebælt, fordi størstedelen af kommunens behandlingskrævende borgere sendes til Kolding og Vejle Sygehus. Ud over Middelfart Kommune består Sundhedsklynge Lillebælt af Kolding, Vejle, Fredericia, Vejen og Billund Kommune.

Det primære formål med sundhedsklyngerne er at skabe et tættere samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og alment praktiserende læger, og skabe større sammenhæng og tryghed i behandlingen af patienter med bl.a. kroniske sygdomme og psykiske lidelser.

Sundhedsklyngerne har både et fagligt og et politisk niveau, og indeholder repræsentanter fra både region, kommuner og almen praksis.