Luk alle
Åben alle

Hvis du er part i en sag med en offentlig myndighed, kan du efter Forvaltningsloven forlange at se sagens dokumenter. Det kaldes partsaktindsigt.

Efter Offentlighedsloven kan du desuden forlange at se dokumenter / få aktindsigt i dokumenter, der er indgået til eller oprettet af kommunen som led i administrativ sagsbehandling.

Du skal blot henvende dig via sikker post hos den forvaltning, der har sagen.

Både efter Forvaltningsloven og Offentlighedsloven er der dog visse begrænsninger i adgangen til aktindsigt. Du kan få flere informationer om reglerne i de to love på Retsinformations hjemmeside: