Se kort over Middelfart Kommune


(Kortet kan godt være lidt tid om at åbne - så hav tålmodighed.)

På kortet kan du til- og fravælge bl.a.:

  • Luftfoto - både aktuelle og historiske
  • Matrikelkort
  • Matrikelkort med bygninger
  • Luftfoto med matrikelskel
  • Luftfoto med højdekurver
  • Oversigt over infrastruktur som f.eks. stier
  • Oversigt over placering af daginstitutioner og skoler
  • Planlægning (kommuneplanrammer, lokalplaner, zonekort og evt. lokalplandelområder)
  • - og en hel masse mere...