Kontakt

Kontakt Entreprenørafdelingen på tlf. 8888 4933.

Udenfor normal arbejdstid skal du kontakte tlf. 2123 9815.

Entreprenørafdelingen afhenter det døde dyr og sørger for, at bortskaffelsen sker i overensstemmelse med de fastlagte miljømæssige forhold i henhold til gældende lovgivning. Hvis det vurderes, at dyret ikke er til gene, kan det besluttes at lade dyret ligge og indgå i det naturlige kredsløb og fødekæde.

Er dyret mærket/registreret, forsøger Entreprenørafdelingen at finde og kontakte ejeren.

Døde dyr på private fællesveje skal fjernes af vejejeren. Drejer det sig om døde dyr på motorvejen og statsvej, skal man henvende sig til Vejdirektoratet.

 

Tilskadekomne dyr

Hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation, så ring til Vagtcentralen på telefon 1812.