Den kollektive trafik i Middelfart Kommune indbefatter flere transportmidler - blandt andet tog, bus, Flextur og Plustur. På denne side kan du få et overblik over mulighederne samt finde køreplaner, stoppesteder og priser.

Luk alle
Åben alle

Plustur er et tilbud til alle borgere om at blive kørt det første eller sidste stykke vej for at opnå forbindelse til enten bus eller tog.

Her kan du læse mere om Plustur.

Sådan bestiller du

Plustur skal altid bestilles via rejseplanen.dk.

Det koster Plustur

Plustur koster 25 kr. Børn under 16 år betaler halv pris.

Hvis du har pendlerkort, pendlerkombi eller ungdomskort kan du køre gratis med Plustur. Dit kort skal være gyldigt i den bus, du kører til og fra med Plustur. Du kan også køre gratis med Plustur til og fra stationen, hvis du har billet til toget. Du kan ikke anvende særlige togbilletter, som ikke gælder til tilslutningsrejser – fx DSB Orange.

Plustur kan benyttes i tidsrummet fra kl. 5.30 og 24.00 og skal bestilles senest 2 timer før, turen ønskes kørt og tidligst 14 dage før.

Flextur er et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod egen betaling. Det er et supplement til den traditionelle kollektive trafik - især i tyndt befolkede områder. Flextur kan benyttes alle dage mellem kl. 6.00 og 24.00. Turen skal bestilles senest 2 timer før, turen ønskes kørt og tidligst 14 dage før.

Her kan du få flere informationer om Flextur.

Sådan bestiller du

Hvis du søger en rejse fra adresse til adresse på Rejseplanen, kan du blive tilbudt Flextur, når der
ikke kører bus eller tog.
Du kan også bestille Flextur via Flextrafik-appen, på fynbus.flextrafik.dk eller ved at ringe på
6311 2255.

Det koster Flextur

Flextur koster 5 kr./km, når du kører i Middelfart Kommune. Du betaler minimum 30 kr. pr. tur, hvis du bestiller via Rejseplanen. Bestiller du via app, web eller telefon, betaler du minimum 40 kr.
Kører du over kommunegrænsen, er taksten altid 8 kr./km, minimum 32 kr. via Rejseplanen og minimum 48 kr. via app, web eller telefon.

Trafikselskabet FynBus har ansvaret for driften af busruterne i kommunen. Tilrettelæggelsen af kørslen koordineres i et samarbejde mellem FynBus og Middelfart Kommune for at give borgerne en så god busdrift som mulig inden for den økonomiske ramme.

Middelfart Kommune afgiver hvert år inden 1. maj en bestilling på de kommunale buslinjer til FynBus med ønsker til det kommende års busdrift. Ændringer træder i kraft i august.

FynBus fungerer endvidere som rådgiver for kommunerne ved tilrettelæggelse af busdriften. Det er desuden FynBus, der udarbejder de egentlige køreplaner, står for kundeinformationen og har ansvaret for den daglige drift af busserne.

Busadministration for regionale buslinjer hører under Region Syddanmark. I Middelfart Kommune er de regionale buslinjer 825U, 826U, 827U og 828U.

Her kan du finde køreplaner og læse mere om buslinjerne.

Forslag til ændringer i busdriften i Middelfart Kommune, kan sendes til Trafik- og Vejafdelingen, Nytorv 9, 5500 Middelfart eller email teknik@middelfart.dk.

Hertil kan du også sende anmeldelser af ødelagt udstyr på stoppesteder (læskærme m.v.) og manglende rengøring eller snerydning.