Luk alle
Åben alle

I medfør af Færdselslovens § 92, stk. 1 og § 92C, stk. 4, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap, § 11, stk. 1 nr. 3, litra b, bestemmes med samtykke fra Fyns Politi følgende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Middelfart Kommune.

Bestemmelserne gælder indenfor tættere bebyggede (områder markeret med færdselstavlerne E55/E56). Her gælder bestemmelserne på alle offentlige kommunale veje og pladser, samt på private fællesveje, hvor ommunen er vejmyndighed.


§ 1: Parkering på veje og parkeringspladser

Stk. 1: Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (f.eks. lastbiler, busser og traktorer), motorredskaber og ikke registrerede køretøjer samt påhængskøretøjer må ikke parkere i mere end 12 timer medmindre andet er angivet ved afmærkning eller ved særlig tilladelse.

Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg samt påhængskøretøjer/-redskaber med en tilladt totalvæg over 750 kg må i tidsrummet kl. 1900 til 0700 kun parkere på særlige arealer. Disse arealer fremgår af oversigtskort og detailkort længere nede på siden med en blå og en rød farve.

På strækninger markeret med rød farve må der ikke parkeres køle- og frysevogne. Dette gælder uanset om køleenheden er sat i gang eller ej.

Stk. 2 På ikke afmærkede offentlige arealer herunder arealer uden fast belægning, grus- og strandarealer og lignende må der ikke parkeres frakoblede påhængsvogne, campingvogne, trailere eller lignende.

Stk. 3 Motorcykler må parkeres på opstribede parkeringspladser uden P-skive, men tidsbegrænsningen skal overholdes.

Stk. 4 Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame.

 

§ 2: Parkering på fortove

Det er for køretøjer over 3.500 kg kun tilladt at parkere delvist på fortov/rabat, hvis der er opsat godkendte færdselstavler som tillader dette, og det samtidig ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Det er en forudsætning, at der kun bliver anbragt 2 hjul i køretøjets længderetning på fortovet.

§ 3 Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder Færdselslovens bestemmelser først og fremmest.

 

§ 4: Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse medfører en bøde.

Eventuel bøde bliver udstedt i henhold §§ 121 og 122A i Færdselsloven.

 

§ 5: Denne bekendtgørelse træder i kraft den 2. marts 2020 og erstatter en tidligere Parkeringsbekendtgørelse for Middelfart Kommune af 5. september 2017.

Den tidligere bekendtgørelse er ophævet ved Lov om ændringer af færdselsloven og lov om offentlige veje (Lov nr169 af 26. februar 2014).

Vedtaget i Middelfat Byråd den 2. marts 2020.

Kortforklaring

BLÅ: Parkering af køretøjer med totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer med totalvægt over 750 kg. Køle- og Frysevogne må også parkere her.

RØD: Her må ikke parkeres køle- og frysevogne. Andre køretøjer med totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer med totalvægt over 750 kg må gerne parkere her.

OBS: Ovenstående oversigtskort kan ikke benyttes til detaljeret visning af områderne. Se i stedet detailkortene nedenfor.

Se oversigtskort på Kortinfo

1 – Fynsvej (vest), Middelfart:

Her må ikke parkeres køle-og frysebiler. Andre køretøjer med totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer med totalvægt over 750 kg må gerne parkere her.

Se kort over Fynsvej (vest)

 

2 og 3 – Lollandsvej, Middelfart:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægtover 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle-/frysevogne.

Se kort over Lollandsvej

 

4 - Mandal Alle, Middelfart:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle-/frysevogne.

Se kort over Mandal Alle

 

5 – Mandalvænget, Middelfart:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle-/frysevogne.

Se kort over Mandalvænget

 

6 – Korsholms Alle, Middelfart:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle-/frysevogne.

Se kort over Korsholms Alle

 

7 – Barmstedt Alle, Middelfart:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle-/frysevogne.

Se kort over Barmstedt Alle

 

8 – Fynsvej (øst), Middelfart:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. dert gælder også køle-/frysevogne.

Se kort over Fynsvej (øst)

 

9 – Fynsvej (midt), Middelfart:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle-/frysevogne.

Se kort over Fynsvej (midt)

 

10 – Fynsvej (sidevej), Middelfart:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle-/frysevogne.

Se kort over Fynsvej (sidevej)

 

11 - Rønnevej, Nørre Aaby:

Her må ikke parkeres køle- og frysevogne. Andre køretøjer med totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer med totalvægt over 750 kg må gerne parkere her.

Se kort over Rønnevej

 

12 – Industrivænget, Nørre Aaby:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle- /frysevogne.

Se kort over Industrivænget

 

13 og 14 – Tværvejen, Nørre Aaby:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle- //frysevogne.

Se kort over Tværvejen

 

15 og 16 - Fabriksvej, Nørre Aaby:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle- /frysevogne.

Se kort over Fabriksvej

 

17 – Industrivej, Ejby:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle- /frysevogne.

Se kort over Industrivej

 

18 – Fabriksvej, Ejby:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle- /frysevogne.

Se kort over Fabrikvej

 

19 – Industribuen, Ejby:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle- /frysevogne.

Se kort over Industribuen

 

20 – Klodeparken, Brenderup:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle- /frysevogne.

Se kort over Klodeparken

 

21 – Stævnegårdsvej, Harndrup:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle- /frysevogne.

Se kort over Stævnegårdsvej

 

22 – Værkstedsvej, Gelsted:

Her er tilladt parkering for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og parkering af påhængskøretøjer/–redskaber med en totalvægt over 750 kg. Det gælder også køle- /frysevogne.

Se kort over Værkstedsvej

 

23 - Langs jernbanen (vej uden navn), Gelsted:

Her må ikke parkeres køle-og frysevogne. Andre køretøjer med totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer med totalvægt over 750 kg må gerne parkere her.

Se kort over området langs jernbanen