Aflever dit erhvervsaffald på genbrugspladsen

Har du en virksomhed med CVR-nr. og tilhørende p-nummer i Middelfart Kommune, kan du aflevere affald på kommunens genbrugspladser. 

Luk alle
Åben alle

Betaling for brug af genbrugspladsen

Fra 1. januar 2022 vil erhvervsdrivende blive opkrævet én takst pr. besøg uanset hvilken type affald, der bliver afleveret. Opkrævningen sker via nummerpladeaflæsning.

Automatisk nummerpladegenkendelse

Når du du kører ind på genbrugsstationen, vil din nummerplade blive aflæst, og der vil automatisk blive hentet oplysninger om bilen samt bruger af bilen fra Skat.

Oplysningerne fra Skat er afgørende for, om besøget automatisk bliver registreret som et erhvervsbesøg eller ej. Det er dit ansvar, at oplysningerne i Skat er opdateret. Hvis oplysningerne i Skat er forkerte, og du kører ind på genbrugsstationen, er det din pligt at rette henvendelse til en genbrugsvejleder, så dit besøg kan blive registreret korrekt.

Biler med gule plader

Er din bil på gule plader knyttet op til et cvr-nummer hos Skat, bliver dit besøg registreret som et erhvervsbesøg, og du vil automatisk modtage en faktura. Du behøver derfor ikke at foretage dig noget, når du besøger genbrugsstationen.

Biler på gule plader må ikke benyttes til privatkørsel. Dog kan du købe et dagsbevis hos Skat, der giver dig lov til at bruge bilen til private formål. Har du købt et dagsbevis og besøger én af vores genbrugsstationer, skal du fremvise dagsbeviset til en genbrugsvejleder inden du forlader genbrugsstationen. Genbrugsvejlederen vil derefter sørge for at fritage dig for fakturering i den periode, hvor dagsbeviset er gældende.

Biler med papegøjeplader

Er din bil med papegøjeplader knyttet op på et cvr-nummer hos Skat, vil du automatisk få en faktura for dine besøg. Kommer du med privataffald, skal du derfor kontakte en genbrugsvejleder på genbrugsstationen.

Biler med hvide plader

Der sker ingen fakturering.

Hvis du afleverer erhvervsaffald i en bil på hvide plader, skal du henvende dig til personalet, så der kan blive udstedt en faktura.

Middelfart Genbrugsplads

Fynsvej 100
5500 Middelfart
Mandag - fredag: 10.00-18.00 (Erhverv fra kl. 7.00)
Lørdag og søndag og helligdage: 10.00-16.00

Køstrup Genbrugsplads

Juelsmindevej 53
5464 Brenderup
Mandag - fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 10.00-14.30
Søn- og helligdage: Lukket

Der er søndagsåbent 1. søndag i måneden fra april-oktober fra 10.00-14.30

Nr. Åby Genbrugsplads

Margaardvej 47
5580 Nr. Åby
Mandag - fredag: 13.00-17.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søn- og helligdage: Lukket

Gelsted Genbrugsplads

Søndergade 78
5591 Gelsted
Mandag - fredag: 10.00-17.00
Lørdag: 10.00-14.30
Søn- og helligdage: Lukket

Der er søndagsåbent 1. søndag i måneden fra april-oktober fra 10.00-14.30.

Pladsen er lukket fredag 14. august og lørdag 15. august.

Alle pladserne er lukket 24/25/26/31. december, 1. januar, 1. maj og 5. juni.

Genanvendeligt affald

Forbrænding/deponi/malet og behandlet træ/
polstrede møbler/asbest

Farligt affald
Beton og Tegl Beskidt flamingo Kemikalier
Dæk Beskidt pap Fyrværkeri
Elektronik Beskidt plast Gift
Flamingo Linoleum Kunstgødning
Glas & Flasker Spejle Maling/lak
Gips Aske Opløsningsmidler
Hvid sanitet Glaserede fliser og klinker Spraydåser (også tomme)
Kølemøbler Glaserede teglsten  
Jern & Metal Luftmadrasser (uden elpumpe)  
Pap Porcelæn  
Papir Isolering  
Hård & blød plast Farvet sanitet  
Rødder Sten med sod  
Haveaffald Stråpuds  
Rent og ubehandlet træ Vinyl  
Paller Trykimprægneret træ  
Hele vinduer Tagplader med og uden asbest  
Knuste vinduer    
Batterier    
Spildolie    
Tonerpatroner    

Aflever dit erhvervsaffald på Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg

Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD) modtager kun affald som haveaffald, træ, brokker og ren jord m.m. mod betaling. Køretøjer op til 3500 kg + en eventuel trailer henvises til kommunens genbrugspladser.

Luk alle
Åben alle

Ren jord

Både private og virksomheder kan aflevere ren jord på VAD. Jorden må ikke være forurenet eller lettere forurenet, og du skal anmelde jorden, inden du kommer med den. 

Jord fra andre kommuner

Som udgangspunkt modtager vi kun jord fra Middelfart Kommune. Dog kan jord fra andre kommuner afleveres efter særlig aftale med anlægget. Der kan kun indgås særlig aftale om levering af større partier af jord på mindst 1000 tons. Jorden skal leveres over en kort periode på højst 3 måneder.

Oprensning af sø, å, gadekær, regnvandsbassiner, strande og lignende

Jord fra ovenstående skal henvises til deponi, selv om de kemiske analyser viser, at det overholder kravene til ren jord. Det er affald, fordi der altid er fysiske urenheder som øldåser, cigaretskod, plasticposer, planterester og lignende i materialet.

Genanvendeligt affald

Vi må kun modtage genanvendeligt affald fra private husstande. Genanvendeligt affald fra virksomheder henvises til behandling hos behandlingsanlæg, der ikke er offentligt ejet.

Når du transporterer genanvendeligt affald fra private husstande, skal du bruge kortet mærket ”Aflevering private, haveaffald, gips, brokker”, når du afleverer affaldet.

Haveaffald (Må ikke indeholde hø, halm, husdyregødning og jord samt invasive planter som fx Bjørneklo og Japansk pileurt)

 • Grene, blade, græs
 • Hækafklip
 • Grene og stammer op til 20 cm i diameter

Gips

Gipsplader uden lægter og metalprofiler

Knust beton og små brokker

 • Blandet beton, tegl og mørtel
 • Mursten
 • Beton og tegltagsten uden understrygning
 • Mindre betonbrokker, uden armeringsjern

Store brokker

 • Større end 10 sammenhængende mursten
 • Alt hvad der indeholder armeringsjern

Ren beton

 • Mest fliser, uden jord

Beton og brokker, uanset størrelse må ikke indeholde

 • Glaseret tegl som fx håndvaske, toiletkummer og urtepotteskjulere
 • Eternit med asbest
 • Eternit uden asbest
 • Inderkerne fra skorsten

Forbrændingsegnet affald

Vi må modtage forbrændingsegnet affald fra både private husstande og virksomheder

 • Møbler, ikke sækkestole
 • Træ fra nedrivning
 • Tagpap
 • Stofrester fra tilskæring
 • Overdækningsplastik og presenninger (primært fra landbrug)
 • Trykimprægneret træ
 • Kreosotbehandlet træ (typisk jernbanesveller)
 • Træstubbe fra træer med stammer større ned 20 cm i diameter

Inden du afleverer affald til behandling eller køber varer hos Affald & Genbrug på Bogensevej 89, 5500 Middelfart 1. gang, skal du oprettes som kunde, også selvom du allerede er erhvervskunde på en af Affald & Genbrugs genbrugspladser i Middelfart Kommune. Dit kundenummer og kort til genbrugspladsen kan ikke bruges på Bogensevej 89.

Ekspeditionstid

Vi skal bruge 2 hele arbejdsdage til at oprette en ny kunde. Som arbejdsdage regnes mandag til og med fredag (helligdage er ikke arbejdsdage, uanset ugedagen). Hvis vi fx modtager ansøgningen i løbet af en onsdag, skal vi have hele torsdagen og hele fredagen til at oprette jer. Du kan derfor først regne med at være oprettet mandag morgen.

Udstedelse af kort

Alle vejninger på Bogensevej 89 skal ske ved hjælp af magnetkort. Der vil som udgangspunkt ikke være nogen betjening i vejeboden. Chaufføren skal betjene sig selv ved at bruge et magnetkort og vælge vare på touchskærmen på standeren. Når du bliver oprettet som kunde, får du 2 sæt kort. Hvert sæt kort består af 3 kort, et til aflevering af affald, et til køb af varer og et til aflevering af jord. Har du brug for ekstra kort, skal du kontakte os.

Du kan ikke betale med magnetkortene

Du kan kun bruge kortene til at registrere, hvem der kommer med/afhenter materialer. Vi sender regninger ud en gang om måneden på den samlede mængde afleverede/afhentede mængder i den foregående måned.

Når kortene er oprettet, sender vi dem med post til den adresse, som virksomheden har registreret som sin hjemmeadresse på det oplyste P-nr i CVR-registeret. Vi kan desværre ikke sende kortene til en anden adresse. Det er for at undgå, at nogen bestiller kort i en anden virksomheds navn.

Vejning med kort

Det er dit ansvar at sikre, at vogmanden/chaufføren har fået kundekortet med, når han skal aflevere affald fra din virksomheden, eller købe varer på anlægget. Vi kan desværre ikke betjene chauffører uden kort.

Vi kan desværre heller ikke rette vejninger, så der kommer en anden betaler på, end den der er registreret på kortet.

Kreditering af regninger, hvor chaufføren har brugt et kort fra en forkert virksomhed

Vi krediterer ikke regninger, som går til en forkert kunde, fordi chaufføren eller vognmanden har byttet rundt på kortene. Hvis chaufføren begår fejl må fejlen udredes mellem kunden og vognmanden.

Spærring af bortkomne kort

Hvis et kort forsvinder, kan man melde det til Affald & Genbrug på tlf. 88 88 47 88 eller E-mail

lossepladsen@middelfart.dk 

Affald & Genbrug sørger for, at kortet inaktiveres.

Oplysninger om rekvisitionsnummer, sagsnummer og lign. på vejebonner og regninger

Vi kan ikke tilbyde at tilføje oplysninger om rekvisitionsnumre, sagsnumre, projektnumre eller lignende til vejebonnerne eller den endelige regning. Chaufføren må lave de nødvendige notater på vejebonnen og give dem videre til kunden.

Affald & Genbrug
Bogensevej 89
5500 Middelfart
Tlf.: 8888 4788
Mail: lossepladsen@middelfart.dk 

Åbningstider (Aflæsning):
Man-tors. 7.00-15.45
Fredag 7.00-12.30

Åbningstider (Læsning):
Man-tors. 7.00-14.30
Fredag 7.00-11.30

Anmeldelse af jord

Luk alle
Åben alle

Jord fra offentlig vej, forurenede grunde og arealer samt fra områdeklassificerede områder skal anmeldes og anvises af kommunen, før det kan anmeldes til Affald & Genbrug. Når kommunen har lavet anvisningen, kan du lave anmeldelsen til Affald & Genbrug.

Når du anmelder et jordprojekt, skal du angive hvor meget jord, der skal leveres fra projektet. Det er vigtigt, at du anmelder nok jord fra et projekt, fordi jordmængden bliver registreret på projektet/leverancen.

For jord, der er analyseret, kan vi ikke oprette en leverance, der har en større mængde end den, der er dækket af analyserne.

Når den anmeldte jordmængde er overskredet, holder leverancen op med at virke, og så kan du ikke levere mere jord fra projektet. Det fungerer sådan:

Du anmelder en leverance på 30 tons, du leverer 3 læs af 9 tons i alt 27 tons. Ved fjerde læs virker leverancen, og du leverer 9 tons - i alt 36 tons. Så er den anmeldte mængde på 30 tons overskredet og leverancen holder op med at virke. Næste gang du trækker kortet, virker leverancen ikke længere. Du kan ikke veje jord ind på Bogensevej 89 uden en gyldig jordleverance.

Vi skal bruge to hele arbejdsdage til at oprette en ny jordleverance. Som arbejdsdage regnes mandag til og med fredag (helligdage er ikke arbejdsdage, uanset ugedagen). Hvis ansøgningen fx modtages i løbet af en onsdag, skal vi have hele torsdagen og hele fredagen til at oprette leverancen. Kunden kan derfor først regne med, at leverancen er oprettet og klar til brug mandag morgen.

Jord fra oprensning er ikke at betragte som rent jord.

Aflever dit affald via en godkendt affaldsbehandler

Når du skal aflevere dit genanvendelige affald, kan du indgå aftale med enten en transportør, indsamler eller et behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregisteret.

Affaldsregisteret er Miljøstyrelsens register over transportører, indsamlere og behandlingsanlæg, der må håndtere affald. Registeret er gældende for hele landet. 

Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed vælger en transportør i Affaldsregisteret, så har din virksomhed ansvaret for, at affaldet håndteres efter de gældende regler.

Hvis din virksomhed vælger en indsamler, overdrages ansvaret for affaldet til indsamleren i det øjeblik, indsamleren overtager affaldet.