Alt affald skal sorteres, så mest muligt bliver genanvendt.

Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, er du velkommen til at kontakte affaldsgruppen i Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 88 88 55 00 eller på mail erhvervsaffald@middelfart.dk.

Kommunal ordning for afhentning

Fra 1. januar 2023 skal husholdningslignende affald fra virksomheder sorteres i 10 fraktioner, som er indført for husholdninger i Middelfart Kommune. Det betyder, at affaldsbeholdere også skal mærkes med de samme piktogrammer som i husholdninger.

Som virksomhed i Middelfart Kommune kan I selv vælge, om I vil bruge den kommunale indsamlingsordning, eller om I vil benytte en privat renovatør.

Luk alle
Åben alle

Vi kan tilbyde af hente følgende affaldstyper ved jeres virksomhed:

1. Madaffald
2. Papir
3. Pap
4. Glas
5. Metal
6. Plast – både hård og blød
7. Mad- og drikkekartoner
8. Restaffald

Aflever dit erhvervsaffald på genbrugspladsen

Har du en virksomhed med CVR-nr. og tilhørende p-nummer i Middelfart Kommune, kan du aflevere affald på kommunens genbrugspladser. 

Luk alle
Åben alle

I forbindelse med ombygningen af Middelfart Genbrugsplads er det nødvendigt at lukke pladsen i juli, august og september måned 2024.

Sådan kommer du af med dit affald fra 1. juli til 30. september

Du kan benytte en af de øvrige genbrugspladser i kommunen. Vi åbner desuden for aflevering af haveaffald fra private borgere i weekenden på Affaldsbehandlingsanlægget på Bogensevej.

 Nr. Aaby Genbrugsplads, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby

I perioden 1. juli til 30. september 2024 vil åbningstiden på genbrugspladsen i Nr. Aaby midlertidigt være udvidet, så du kan benytte pladsen mellem 10.00 - 18.00 på hverdage og mellem 10.00 - 16.00 i weekenden. Vær opmærksom på, at du i denne periode ikke kan aflevere møbler i Byttezonen.

Køstrup Genbrugsplads, Juelsmindevej 53, 5464 Brenderup

Man-lør: 10.00-14.00. Søndag: Lukket

Gelsted Genbrugsplads, Søndergade 78, 5591 Gelsted

Mandag: 9.00 - 13.00. Tir-ons: Lukket. Torsdag: 10.00 - 17.00. Fredag: 10.00-16.00. Lørdag: 10.00-14.00. Søndag: Lukket

 Affaldsbehandlingsanlæg, Bogensevej 89, 5500 Middelfart

Det vil være muligt for private borgere at aflevere haveaffald på vores affaldsbehandlingsanlæg på Bogensevej 89 i weekenden mellem 10.00 - 16.00. Har du andet affald end haveaffald, skal det afleveres på en af de andre pladser.

 

Middelfart Genbrugsplads 

Fynsvej 100
5500 Middelfart
LUKKET JULI - AUGUST - SEPTEMBER

Køstrup Genbrugsplads

Juelsmindevej 53
5464 Brenderup
Mandag - fredag: 10.00-14.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søn- og helligdage: Lukket

Nr. Åby Genbrugsplads - OBS: Ændrede åbningstider i Juli - august - september

Margaardvej 47
5580 Nr. Åby
Mandag - fredag: 10.00-18.00
Lørdag-Søndag: 10.00-16.00

Gelsted Genbrugsplads

Søndergade 78
5591 Gelsted
Mandag: 9.00 - 13.00
Tirs-ons: Lukket
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søn- og helligdage: Lukket

Alle pladserne er lukket 24/25/26/31. december, 1. januar, 1. maj og 5. juni.

På genbrugspladserne er der kun adgang for køretøjer med en totalvægt på højst 3.500 kg. Det er tilladt at have en trailer med.

Sådan betaler du for brug af genbrugspladsen

Erhvervsdrivende bliver opkrævet én takst pr. besøg uanset hvilken type affald, der bliver afleveret. Dog er der også en takst pr. kilo farligt affald, der afleveres. Opkrævningen sker via nummerpladeaflæsning.

Automatisk nummerpladegenkendelse

Når du kører ind på genbrugspladsen, vil din nummerplade blive aflæst, og der vil automatisk blive hentet oplysninger om bilen samt bruger af bilen fra Motorregisteret/Skat.

Oplysningerne fra Skat er afgørende for, om besøget automatisk bliver registreret som et erhvervsbesøg eller ej. Det er dit ansvar, at oplysningerne i Motorregisteret er opdaterede. Hvis oplysningerne er forkerte, og du kører ind på genbrugspladsen, er det din pligt at rette henvendelse til en genbrugsvejleder, så dit besøg kan blive registreret korrekt.

Erhvervsaffald afleveret i en privatregistreret bil

Du kan godt bruge din privatbil til aflevering af erhvervsaffald, men du skal betale for det. Tag fat i personalet, så det kan blive registreret korrekt.

Hvis din bil er registreret til både privat og erhvervsmæssig brug (Papegøjepladebiler)

Hvis bilen har et CVR-nummer tilknyttet, bliver indkørslen automatisk opkrævet. Kommer du en dag med privat affald, skal du henvende dig til personalet og blive fritaget. Personalet skal kunne se, at du kommer med entydigt, privat affald. Hvis affaldet relaterer sig til dit erhverv, skal du betale. Vi kan ikke skelne, om det er erhverv eller privat.

Har bilen ikke et CVR-nummer tilknyttet, så bliver du ikke opkrævet. Kommer du en dag med erhvervsaffald, skal du henvende dig til personalet, så det kan blive registreret korrekt

Leje/leasebil

Har du et lejet eller leaset et køretøj, og det udelukkende er registreret til erhvervsmæssig brug, sender vi en faktura til virksomheden ud fra CVR-nummer. Du vil dermed få et mellemværende med din udlejer/leaser. Hvis du vil undgå det, kan du henvende dig til personalet, så de kan registrere dig som kunde i stedet for udlejningsfirmaet

Kommer du derimod med privat affald i en lejet/leaset bil registreret til erhverv, skal du kontakte personalet og vise den lejekontrakt, du har med din udlejer/leaser, hvor det vil fremgå, at den er til privat brug. Personalet kan så fritage din indkørsel.

Hvis du afleverer privat affald i firmabil

Hvis du vil bruge din firmabil privat, skal du købe et dagsbevis hos SKAT. Vis dagsbeviset til genbrugsvejlederen, som så kan fritage indkørslen. Læs mere og køb dagsbevis

Vi kan oplyse, at SKAT kan kræve adgang til vores registreringer af erhvervsbiler.

Genanvendeligt affald

Forbrænding/deponi/malet og behandlet træ/
polstrede møbler/asbest

Farligt affald
Beton og Tegl Beskidt flamingo Kemikalier
Dæk Beskidt pap Fyrværkeri
Elektronik Beskidt plast Gift
Flamingo Linoleum Kunstgødning
Glas & Flasker Spejle Maling/lak
Gips Aske Opløsningsmidler
Hvid sanitet Glaserede fliser og klinker Spraydåser (også tomme)
Kølemøbler Glaserede teglsten  
Jern & Metal Luftmadrasser (uden elpumpe)  
Pap Porcelæn  
Papir Isolering  
Hård & blød plast Farvet sanitet  
Rødder Sten med sod  
Haveaffald Stråpuds  
Rent og ubehandlet træ Vinyl  
Paller Trykimprægneret træ  
Hele vinduer Tagplader med og uden asbest  
Knuste vinduer    
Batterier    
Spildolie    
Tonerpatroner    

Aflever dit erhvervsaffald på Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg

Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD) modtager kun affald som forbrændingsegnet affald, brokker og ren jord m.m. mod betaling. Køretøjer op til 3500 kg + en eventuel trailer henvises til kommunens genbrugspladser.

Luk alle
Åben alle

Ren jord

Virksomheder kan aflevere ren jord på VAD. Jorden må ikke være forurenet eller lettere forurenet, og du skal anmelde jorden, inden du kommer med den. 

Jord fra andre kommuner

Som udgangspunkt modtager vi kun jord fra Middelfart og Assens Kommune. Dog kan jord fra andre kommuner afleveres efter særlig aftale med anlægget. 

Oprensning af sø, å, gadekær, regnvandsbassiner, strande og lignende

Jord fra ovenstående skal henvises til deponi, selv om de kemiske analyser viser, at det overholder kravene til ren jord. Det er affald, fordi der altid er fysiske urenheder som øldåser, cigaretskod, plasticposer, planterester og lignende i materialet.

Genanvendeligt affald modtages ikke

Genanvendeligt affald henvises til behandling hos behandlingsanlæg, der ikke er offentligt ejet.

Forbrændingsegnet affald

Vi må modtage forbrændingsegnet affald fra både private husstande og virksomheder

  • Møbler, ikke sækkestole
  • Behandlet træ fra nedrivning
  • Tagpap
  • Stofrester fra tilskæring
  • Overdækningsplastik og presenninger (primært fra landbrug)
  • Trykimprægneret træ
  • Kreosotbehandlet træ (typisk jernbanesveller)
  • Træstubbe fra træer med stammer større ned 20 cm i diameter

Inden du afleverer affald til behandling eller køber varer hos Affald & Genbrug på Bogensevej 89, 5500 Middelfart 1. gang, skal du oprettes som kunde, også selvom du allerede er erhvervskunde på en af Affald & Genbrugs genbrugspladser i Middelfart Kommune. Dit kundenummer og kort til genbrugspladsen kan ikke bruges på Bogensevej 89.

Ekspeditionstid

Vi skal bruge 2 hele arbejdsdage til at oprette en ny kunde. Som arbejdsdage regnes mandag til og med fredag (helligdage er ikke arbejdsdage, uanset ugedagen). Hvis vi fx modtager ansøgningen i løbet af en onsdag, skal vi have hele torsdagen og hele fredagen til at oprette jer. Du kan derfor først regne med at være oprettet mandag morgen.

Udstedelse af kort

Alle vejninger på Bogensevej 89 skal ske ved hjælp af magnetkort. Der vil som udgangspunkt ikke være nogen betjening i vejeboden. Chaufføren skal betjene sig selv ved at bruge et magnetkort og vælge vare på touchskærmen på standeren. Når du bliver oprettet som kunde, får du 2 sæt kort. Hvert sæt kort består af 3 kort, et til aflevering af affald, et til køb af varer og et til aflevering af jord. Har du brug for ekstra kort, skal du kontakte os.

Du kan ikke betale med magnetkortene

Du kan kun bruge kortene til at registrere, hvem der kommer med/afhenter materialer. Vi sender regninger ud en gang om måneden på den samlede mængde afleverede/afhentede mængder i den foregående måned.

Når kortene er oprettet, sender vi dem med post til den adresse, som virksomheden har registreret som sin hjemmeadresse på det oplyste P-nr i CVR-registeret. Vi kan desværre ikke sende kortene til en anden adresse. Det er for at undgå, at nogen bestiller kort i en anden virksomheds navn.

Vejning med kort

Det er dit ansvar at sikre, at vogmanden/chaufføren har fået kundekortet med, når han skal aflevere affald fra din virksomheden, eller købe varer på anlægget. Vi kan desværre ikke betjene chauffører uden kort.

Vi kan desværre heller ikke rette vejninger, så der kommer en anden betaler på, end den der er registreret på kortet.

Kreditering af regninger, hvor chaufføren har brugt et kort fra en forkert virksomhed

Vi krediterer ikke regninger, som går til en forkert kunde, fordi chaufføren eller vognmanden har byttet rundt på kortene. Hvis chaufføren begår fejl må fejlen udredes mellem kunden og vognmanden.

Spærring af bortkomne kort

Hvis et kort forsvinder, kan man melde det til Affald & Genbrug på tlf. 88 88 47 88 eller E-mail

lossepladsen@middelfart.dk 

Affald & Genbrug sørger for, at kortet inaktiveres.

Oplysninger om rekvisitionsnummer, sagsnummer og lign. på vejebonner og regninger

Vi kan ikke tilbyde at tilføje oplysninger om rekvisitionsnumre, sagsnumre, projektnumre eller lignende til vejebonnerne eller den endelige regning. Chaufføren må lave de nødvendige notater på vejebonnen og give dem videre til kunden.

Affald & Genbrug
Bogensevej 89
5500 Middelfart
Tlf.: 8888 4788
Mail: lossepladsen@middelfart.dk 

Åbningstider (Aflæsning):
Man-tors. 7.00-15.45
Fredag 7.00-12.30

Åbningstider (Læsning):
Man-tors. 7.00-14.30
Fredag 7.00-11.30

Anmeldelse af jord

Luk alle
Åben alle

Når du anmelder et jordprojekt, skal du angive hvor meget jord, der skal leveres fra projektet. Det er vigtigt, at du anmelder nok jord fra et projekt, fordi jordmængden bliver registreret på projektet/leverancen.

For jord, der er analyseret, kan vi ikke oprette en leverance, der har en større mængde end den, der er dækket af analyserne.

Når den anmeldte jordmængde er overskredet, holder leverancen op med at virke, og så kan du ikke levere mere jord fra projektet. Det fungerer sådan:

Du anmelder en leverance på 30 tons, du leverer 3 læs af 9 tons i alt 27 tons. Ved fjerde læs virker leverancen, og du leverer 9 tons - i alt 36 tons. Så er den anmeldte mængde på 30 tons overskredet og leverancen holder op med at virke. Næste gang du trækker kortet, virker leverancen ikke længere. Du kan ikke veje jord ind på Bogensevej 89 uden en gyldig jordleverance.

Vi skal bruge to hele arbejdsdage til at oprette en ny jordleverance. Som arbejdsdage regnes mandag til og med fredag (helligdage er ikke arbejdsdage, uanset ugedagen). Hvis ansøgningen fx modtages i løbet af en onsdag, skal vi have hele torsdagen og hele fredagen til at oprette leverancen. Kunden kan derfor først regne med, at leverancen er oprettet og klar til brug mandag morgen.

Jord fra oprensning er ikke at betragte som rent jord.

Aflever dit affald via en godkendt affaldsbehandler

Når du skal aflevere dit genanvendelige affald, kan du indgå aftale med enten en transportør, indsamler eller et behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregisteret.

Affaldsregisteret er Miljøstyrelsens register over transportører, indsamlere og behandlingsanlæg, der må håndtere affald. Registeret er gældende for hele landet. 

Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed vælger en transportør i Affaldsregisteret, så har din virksomhed ansvaret for, at affaldet håndteres efter de gældende regler.

Hvis din virksomhed vælger en indsamler, overdrages ansvaret for affaldet til indsamleren i det øjeblik, indsamleren overtager affaldet.